Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Általános Airsoft Szabályzat

2009.03.01

PREAMBULUM

 

Az ÁASZ alkalmazásával szervezett airsoft játékokon saját, kizárólagos felelősségére kizárólag olyan, 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy vehet részt, aki e szabályzatot elolvasta, megértette és magára nézve minden tekintetben kötelezőnek ismeri el. E szabályzat egyben kizár minden olyan személyt az airsoft játékosok köréből:

           

           aki 18. életévét nem töltötte be vagy nem cselekvőképes,

           aki e szabályzatot maradéktalanul nem sajátította el,

           beigazolódik, hogy e szabályzat értelmezésére és maradéktalan alkalmazására nem képes,

           aki nincs tisztában a replikája teljesítményével és biztonságos kezelésével,

           aki nincs tisztában azzal, hogy nem megfelelő védőfelszerelés viselése milyen    sérülésekhez vezethet

           aki nincs tisztában azzal, hogy a replikája gondatlan vagy nem megfelelő kezelése milyen          sérülésekhet okozhat

           a szabályzatban foglaltakat szándékosan megszegi,

           sportszerű játékra és viselkedésre nem képes,

           büntetett előéletű, melynek következményei alól még nem mentesült

           szélsőséges szervezetek, csoportok tagja

 

Az airsoft deklaráltan politikia mentes játék! A játékkiírásokban leírt helyzetek nem foglalhatnak állást, csupán a kereteket teremthetik meg, a háttértörténetet adhatják a játékokhoz!

 

Az ÁASZ és az airsoft elengedhetetlen része a sportszerű játékos, aki a játék általános alapelveire épült játékszabályokat betartja, játékostársaival is betartatja, illetve erre törekedve, játéka és magatartása megfelel a játékszabályok írott és íratlan előírásainak, ezek szellemének, a Fair Play követelményeinek.

 

 

I. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

 

1.         Minden airsoft játék ideje alatt és területén minden résztvevő, illetve ott tartózkodó személy számára kötelező sérülésmentes, EN 166-F (EU) és/vagy ANSI Z87.1 (USA) szabványnak megfelelő szemvédő eszköz szabályos viselése. Az előírásoknak nem megfelelő, e célra nem alkalmas védőeszköz használata szigorúan tilos! Mivel a többszöri találatok deformálhatják, megrepeszthetik a védőeszközöket, így azokat folyamatosan ellenőrizni, és szükség esetén cserélni kell!

 

Megjegyzés: Bár széles körben elterjedtek, de az ún. lövészszemüvegek nem nyújtanak 100%-os védelmet! Lehetőleg olyan, gumipánttal, gumírozott szalaggal a fejen körben és stabilan rögzített, a szemüreget teljesen lefedő szemvédőt használjunk, amely teljes kerületén, hézagmentesen rögzül! Egy szerencsétlen szögből érkező és/vagy  gurulatot kapott lövedék képes a lövészszemüvegek mögé - mozgási energiájának jelentős részét megtartva- bejutni és ott  súlyos, akár végzetes szemsérülést okozni!

 

2.         Szigorúan tilos a teszteletlen acélrácsos és perforált lemez szemvédők használata! Az ilyen szemvédőket a használatbavételüket megelőzően kötelező a szabályzat által megengedett (vagy az adott játékon rendelkezésre álló), legnagyobb energiájú replikákkal, többszöri rálövéssel, közvetlen közelről tesztelni!

 

Megjegyzés: Nem létezik szabvány, ami az acélrácsos szemvédők minőségét és így a biztonságos használatát garantálná. Sajnálatos, de a szaküzletekben forgalmazott, ilyen jellegű szemvédők jó része sem felel meg biztonsági követelményeknek. A túl puha, nem megfelelő szövésű rácsot vagy perforált lemezt egy magasabb sebességű, keményebb lövedék –mozgási energiájának jelentős részét megtartva- átüti!

 

3.         Általában is, de különösen a kifejezetten közelharcot jelentő játékokon (CQB/CQC) a játékos gondoskodjon az arca védelemről! Amennyiben a játék menete ezt megkívánja, erre a játékszervező köteles előre is felhívni a játékosok figyelmét!

 

Megjegyzés: Potenciális CQB/CQC szituációnak tekintünk minden olyan helyzetet, amely során a játék kifejezetten rövid lőtávokat jelentő (> 10m), összetett, nagymértékben tagolt terepen vagy épületben (is) játszódik.

 

4.         Minden körülmények között kerülni kell a fejlövést, ha ez lehetséges. Ha a fej nyújtja az elsődleges célfelületet (közelharc, fedezék, stb.), akkor minél kevesebb lövéssel, és minél gyengébb fegyverrel kell megoldani a szituációt. A játékos kötelessége, hogy kerülje az olyan lövéseket, amelyek komlyabb sérülést* okozhatnak! Túl közeli, meggondolatlanságból, gyakorlatlanságból adódó, súlyosabb fejlövés (vagy egyéb sérülés) esetén a lövést leadó játékos alkalmatlanság okán kizárható a játékból!

 

Megjegyzés: Komolyabb sérülésnek tekintünk minden fogkilövést, vérző sebet, lyukat a játékos testfelületén, bőr alá szorult BB-t, fejre leadott sorozatlövés okozta, nagyobb kiterjedésű duzzanatot az arcon.

 

5.         Az a játékos, aki nem gondoskodik megfelelő arcvédelemről, saját kizárólagos felelőssége körében jár el, egyben tudomásul veszi, hogy más személyt az arcvédelem hiányából adódó sérülés elszenvedése esetén nem hibáztathat.

 

Minimum ajánlás: védőszemüveg + arc előtt hordott shemag (arab kendő) kombó.

 

6.         Az alkalmazott védőeszközök megfelelősségéről minden játékos, résztvevő köteles saját, kizárólagos felelősségére előzetesen és kellő körültekintéssel meggyőződni!

 

7.         A játékosok egymás védőfelszerelését is ellenőrizzék! Nem megfelelő védőfelszerelést viselő személy észlelése esetén a játékot azonnal le kell állítani!

 

8.         A játék megkezdése előtt a játékon résztvevő fegyvereket löveddéksebesség-mérővel (“kronó”) ellenőrizni kell! A mérést a játékos által használt BB-hez beállított hop-uppal, teljesen ürített állapotú fegyverrel, a játékos által biztosított teljesen üres tárral, a játékszervező által biztosított 0,2g tömegű BB-vel kell végrehajtani.

 

9.         A játék szervezőjénél mindenkor legyen lövedéksebesség-mérő és 0.2g tömegű BB a méréshez. A játék szervezőjének joga van a játékban résztvevők alapján részben vagy egészben eltekinteni a játék megkezdése előtti méréstől, azonban ekkor minden résztvevő egy előre elkészített nyomtatványon írásban nyilatkozzon fegyvere teljesítményéről. Az ismeretlen teljesítményű replikákat azonban minden esetben mérni kell!

 

10.       A játék folyamán minden panasz esetén, de szúrópróba szerűen is ellenőrzéseket kell végrehajtani! Amennyiben egy ilyen ellenőrzés során az ellenőrzött replika sebessége/energiája meghaladóan eltér a nyilatkozott értéktől, vagy a mért érték és a játékos megelőző fegyverhasználata eltér a szabályzatban engedélyezettől, a játékost a játékból azonnali hatállyal ki kell zárni! Az a játékos, aki ilyen ellenőrzésen 2. alkalommal sem felel meg, a játékoktól hoszabb időre vagy akár véglegesen is eltiltható.

 

11.       Ha bárki saját vagy mások biztonságát magatartásával vagy a biztonsági szabályok be nem tartásával szándékosan vagy felelőtlenül veszélyezteti, a biztonsági kockázatot jelentő résztvevőt a játékból haladéktalanul ki kell zárni és a pályáról el kell távolítani!

 

 

II. REPLIKÁK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

 

1.         Az airsoft játékosnak tisztában kell lennie és alkalmaznia kell tudnia a replikák használata során a fegyverkezelés általános biztonsági szabályait, valamint tisztában kell lennie a Magyar Köztársaság területén érvényes, vonatkozó törvényekkel, jogszabályokkal és egyéb rendelkezésekkel.

 

2.         A játékokon kizárólag 6 mm átmérőjű, műanyag gömblövedék (“BB”) alkalmazható. Az ÁASZ alkalmazásával megrendezésre kerülő játékokon még nem kötelező, de ajánlott a biológiailag lebomló lövedékek alkalmazása, illetve a mindenkori játék szervezője azt kötelezővé teheti. Szigorúan tilos az összes fém, üveg, bármely túlzottan kemény, deformálódásra nem képes, bármely ismeretlen keménységű lövedékek alkalmazása!

 

Megjegyzés: A túlzott keménységű, rugalmatlanul ütköző gömblövedékek már 20-30m távolságból is bezúzhatják a védőszemüvegeket, műanyag fegyvertesteket és már 80 m/s (!) sebesség mellett, még 10m távolságból is megrepeszthetik azokat!

 

3.         Replikával kizárólag célzott lövés adható le! A lövésznek minden lövés kiváltásakor látnia, irányoznia kell a célt! Különösen balesetveszélyes és szigorúan tilos a replikát fedezék mögül kitartva vagy bármely nyíláson át ki/betartva, stb. lövést vaktában kiváltani!

 

4.         A játék katonai szimulációs jellegéből adódóan, és mivel a játékélményt nagymértékben, negatívan befolyásolja, minden körülmények között kerülni kell az ún. “locsolást” / “spray-and-pray" taktikát! Figyelmeztetést követően minden ilyen játékost a szervezőnek a játékból ki kell zárni! Kivételt képeznek ez alól a szabály alól a tényleges géppuskák replikái, melyek alkalmazása esetén a hosszú sorozatok kiváltása szabályos eljárásnak minősül.

 

Megjegyzés: Azt az esetet értjük “locsolás” alatt, amikor egy játékos adott szituációban értelmetlenül nagy mennyiségű BB-t lő ki, megszakítás nélkül.

A játékok során alkalmazható replikákat e szabályzat a következő kategóriákba sorolja:

Kategória

Csőtorkolati sebesség
(0.2 g tömegű lövedék esetén)

Csőtorkolati energia

Korlátozások

 
 

I.

BASIC
AEG

Fps

Joule


• Maximum ~5-10 db BB sorozatlövés engedélyezett, mely kiváltását követően a sorozatot meg kell szakítani („locsolás” tilalma) !

5 m lőtávon belül, közelharcban*, épületen belül kizárólag egyes lövés engedélyezett**

 

 

Javasolt: ~360 fps

(Maximum: 430 fps)

1.7 J max

 

II.

MG
AEG

Javasolt: ~430 fps

(Maximum: 460 fps)

2 J max

• Kizárólag valódi géppuskák*** replikái használhatóak

• Hosszú sorozatok kiváltása engedélyezett

• Minimális rálövési távolság > ~15 m!****

• Közelharcban, épületen belül használni tilos!

• Ajánlott másodfegyver viselése.

• Ellenőrizhető, aktív játékmúlttal rendelkező vagy bizalmik ajánlásával rendelkező játékos alkalmazhatja!

 

III.

„DMR”
AEG

431 fps-től
Javasolt:
~500 fps

(Maximum: 530 fps)
****

2.6 J max
****

• Minimális rálövési távolság > ~20 m!****

• Rövid, 3-as sorozatok kiváltása engedélyezett (max 3 BB a levegőben!), javasolt burst-fire MOS-FET trigger beépítése

• Közelharcban, épületen belül nem használható!

• Ajánlott másodfegyver viselése.

• Ellenőrizhető, aktív játékmúlttal rendelkező vagy bizalmik ajánlásával rendelkező játékos alkalmazhatja!

 

IV.

SNIPER

531 fps-től
Javasolt:
~550 fps

(Maximum: 600 fps)
****

3.3 J max
****

• Bolt-action (ismétlő) rendszerű, gázos vagy spring replikák alkalmazhatóak!

• Minimális rálövési távolság > ~20 m!****

• Közelharcban, épületen belül nem használható!

• Ajánlott másodfegyver viselése.

• Ellenőrizhető, aktív játékmúlttal rendelkező vagy bizalmik ajánlásával rendelkező játékos alkalmazhatja!

 

V.
DEDIKÁLT
CQB/CQC

Javasolt: ~330 fps
(Maximum: 400 fps)

1.5 J max

• Nincs minimális rálövési távolság

• Rövid, 3-as sorozatok kiváltása engedélyezett, ajánlott az egyes lövés, ráduplázással

• 360 fps felett kizórólag egyes lövés engedélyezett!

• Real, Low és Midcap tárak engedélyezettek (max 150 BB!)

 

 

Megjegyzések:

* Közelharcot jelent minden olyan szituáció, összetett terep, kisebb, több helyiségre tagolt épület, amely során néhány méterre korlátozódik az észlelési távolság. Az airsoft játékosnak képesnek kell lennie a szituáció felismerésére és replikájának annak besorolása szerinti, szabályos alkalmazására!

** Egyes lövés leadására nem képes fegyverek minden közelharc szituációból ki vannak zárva és az ilyen replikával rendelkező játékosnak másodfegyver viselése kötelező!

*** Nem géppuska replikája nem alkalmazható géppuskaként!

**** Kivételes esetekben, külön személyre szólóan, különleges biztonsági szabályokkal, valamint a replika előzetes, helyszíni energiamérésével a játékszervező eltérő limitet engedélyezhet.

 

6.         Megfelelő tapasztalattal nem rendelkező, ismeretlen vagy kezdő játékosok nem vagy csak ismert, gyakorlott csapat ajánlásával, felügyelete alatt és felelősségvállalásával, kizárólag I. kategóriájú replikákkal vehetnek részt a játékokon, melyre az ajánló csapat résztvevő tagjai kötelesek ügyelni! Kategóriát lépni a mindenkori játék szervezője által elfogadottan igazolt, aktív játékmúlt után lehetséges, amennyiben a játékossal nem volt a múltban fegyverkezelésből adódó probléma és az adott játék mindenkori szervezője ebbe előzetesen beleegyezik.

 

7.         A II.-IV. kategóriájú replikát alkalmazó játékosnak képesnek kell lennie a minimális rálövési távolság betartására. Amennyiben egy játékos nem képes a rálövési távolság helyes felmérésére, úgy nem alkalmazhat olyan replikát, melyenél a szabályzat minimális rálövési távolságot ír elő. Problémás játékosok a már megszerzett kategóriáktól játékszervezői, illetve bizalmi hatáskörben el is tilthatóak.

 

8.         A játék megkezdése előtt és után a replikákat ürített, biztosított állapotban kell tartani, tárat behelyezni tilos, illetve a replikából ki kell venni! Tár kizárólag sebesség/energia méréskor, a kijelölt belövő helyen és a játék megkezdésekor helyezhető be a replikákba.

 

9.         A replikák játék előtti belövése kizárólag a szervező által kijelölt helyen és lőirányban történhet.

 

 

III. KÖTELEZŐ FELSZERELÉSEK

 

Az airsoft játékokon való részvételhez a játékos számára az alábbi, kötelező felszerelések megléte szükséges, melyek nélkül a játékon való részvétel nem lehetséges:

 

           ÁASZ aktuális verziója, 1 db nyomtatott példányban!

           Szabályzatnak megfelelő replika (lásd. II./5. pont)

           Előírásoknak megfelelő védőfelszerelés (lásd. I./1. pont)

           Katonai gyakorlóruházat

 

Megjegyzés: Civil, félig civil ruhában megjelenők a játékon nem vehetnek részt! Kivételt képez, ha a játék dresscode-os és a ciliv ruházat előírás

 

           Minimum 40 x 40 cm-es UV narancssárga kendő, használata esetén jól láthatóan a fejen viselve vagy kézben lengetve. Minden más szín ilyen célú használata használata szigorúan tilos!

           2 db, minimum 5 cm széles, piros és 2 db minimum 5 cm széles sárga karszalag, a megfelelő szín mindkét karon viselve. Ghilie-t viselő játékosnak megengedett a karszalagok lábszáron történő viselése.

 

Megjegyzés: A színeknek egyértelműen felismerhetőnek és más színnel nem összetéveszthetőnek kell lenniük. Megengedett, egyben javasolt is azonban a kevésbé rikitó színek alkalmazása (pl. okker sárga, sötét piros). A karszalagok az oldalak megkülöünböztetését, a játékos beazonosítását szolgálják és nem a rejtőzködést kívánják nehezíteni.

 

           2 db, fehér “medic” szalag

           További felszerelések a mindenkori játékkiírás szerint!

 

 

IV. JÁTÉKSZABÁLYOK

 

1.         Minden közvetlen találat –így a csapattárstól, akár véletlenül kapott találat, fegyvertalálat, stb. is- találatnak minősül! A falról, tereptárgyról vissza vagy lepattanó BB-k okozta találatok nem minősülnek találatnak.

 

Megjegyzés: Amennyiben egy játékost az ellenfele észrevétlenül becserkészett és a játékosra rálátva, relatíve közeli, tiszta, “eltéveszthetetlen” lövést ad le,  de valamilyen tereptárgyon (pl. bokrok) a kilőtt BB-k nem mennek át és így nem is csapódnak be, bár nem kötelező, de ez esetben a helyénvaló viselkedés a találat sportszerű megadása!

 

2.         A találatot mindig az eltalált játékos jelzi! Fő szabály, hogy mindig az elismert találat számít találatnak. A találatokat nem bevalló, becstelen, csaló játékosoknak az airsoft játékokon nincs helye! Amennyiben egy személyre több különböző csapat, több játékostól rendszeresen érkezik ilyen jelzés, úgy az ilyen játékost a szervezőknek a játékoktól véglegesen el kell tiltani. Ki kell állítani azt a játékost, aki ellenfelét találat megadására szólítja fel, vagy ilyen értelmű megjegyzést tesz!

 

3.         Egymáson egyszerre elért, kettős találat esetén mindkét fél köteles jelezni a találatot!

 

4.         A találatot kapott játékos azonnal beszüntet minden tevékenyéséget és kizárólag a találat jelzésére koncentrál. A játékból kizárható minden olyan játékos, aki találat esetén nem kezdi meg haladéktalanul a találat jelzését.

 

5.         Az olyan játékost, aki egy egyértelmű (tehát egy bizalmi vagy több szemtanú által megerősített) találatot követően, a rajta találatot elérő játékos felé fordulva rá lövést ad le, a játékból haladéktalanul ki kell zárni és a pályáról el kell távolítani!

 

6.         Alkalmas szituációban lehetőség van az ellenfelet megadásra “-Dobd el!” felszólítani, airsoftos zsargonnal “dobatni”. A dobatás fő szabályai, miszerint dobatni:

-           kizárólag hátulról vagy oldalról (azaz ellenfél háta mögötti, 180°˛-os terület) szabad,

-           5m-en belül

-           maximum 2 főt!

Minden más esetben kötelező tüzelni!

 

7.         Szintén alkalmas szituációban az ellenfél “késelhető”, mely ténylegesen az ellenfél vállának megérintésével vagy kizárólag a szervező által megvizsgált és engedélyezett gumikés használatával  történhet. A játékos csendben jelezze a késelés tényét az ellenfélnek (az egyezményes jellel, húzza el a vízszintesen tartott tenyerét a torka előtt), aki ezt követően nem medicelhető és köteles 2 perc csendes(!) várakozást követően visszaállni. A medicre váró sebesült is késelhető.

 

8.         A találat jelzésének kötelező és kizárólagos módja, hogy az eltalált játékos magasra emeli a kezét és 2x, hangosan felkiált: „-Megvolt! –Megvolt!” vagy „-Találat! –Találat!” szavakkal (illetve ha magyarul nem beszélő játékosok is résztvesznek a játékon, akkor kizárólag a “-Hit! –Hit!” szavak használhatóak!), ezzel egyidejűleg feláll, előveszi és magasra emeli az UV narancssárga kendőjét, azt –különösen a lövés vélt irányába- jól láthatóan meglobogtatja, majd az aktuális játékkiírásnak megfelelően megkezdi a kiállást, illetve medicet hív. Bármely játékos, aki nem a leírtaknak megfelelően jár el, szabadon és joggal tartható tűz alatt, illetve köteles tűrni a találatokat! A nem szabályosan eljáró, ennek ellenére méltatlankodó játékost figyelmeztetni kell, illetve kiállítható.

 

9.         Találatot kapott, medicre váró vagy visszaálló játékosok semmiféle információt, jelzést nem adhatnak át a csapattársainak! Kizárólag a kilövésük tényét közölhetik, illetve hívhatnak medicet.

 

10.       Medices játék esetén az UV narancs kendő használata a Medic megérkezéséig és a sérült ellátásáig kötelező! A medicelés módját a mindenkori kiírás tartalmazza.

 

Ajánlás: Minden egységben jelöljünk ki egy medicet. Ha indokolt, a saját egység tagjai vonják ki a találatot kapott játékost a tűzvonalból, illetve a medic a találat helyszínén is “elláthatja” a “sérültet”. Az ellátás módja, hogy a medic felhelyezi a találatot kapott játékos karjára a medic szalagot, ezután a játékos újra játékba lép. A kivonás módja, hogy a saját egység játékban lévő játékosa odamegy a „sérülthöz”, megfogja a karját, majd együtt visszavonulnak a tűzvonalból, ahol a medic biztonságosabban elláthatja. Amennyiben az egység bármely játékosának elfogyott mind a két medicszalagja, újabb találat esetén az egész egység az aktuális játék szabályai szerint meglkezdi a visszaállást.

 

11.       A szervezők, bizalmik vagy játékvezetők kötelesek első alkalommal figyelmeztetni, második alkalommal végelegesen eltávolítani és a további airsoft játékoktól eltiltani mindenkit, aki a találatok hangos vagy szabályszerű jelzésére nem képes! Az ilyen játékos az alkalmatlan viselkedésével nem egyértelmű szituációkat teremt, mellyel rontja a játék hangulatát és minőségét.

 

 

V. RÁDIÓZÁS

 

1.         A játékokon kizárólag olyan  PMR-ek és olyan, UHF sávban forgalmazni képes amatőr rádiók használhatóak, amelyek egyben CTCSS kódok használatára is képesek! A DCS képesség ajánlott.

 

2.         Rádió használatára a játékokon kizárólag olyan személy jogosult, aki a rádióforgalmazás alapszabályaival tisztában van és készülékét maradéktalanul kezelni tudja.

 

 

VI. JÁTÉKSZERVEZÉS

 

1.         Bárki szervezhet airsoft játékot, aki a játékosokkal szemben támasztott követelményeknek megfelel,  továbbá:

            - képes a játékosokkal az ÁASZ-ben foglaltak maradéktalan betartatására

            - képes a játék biztonságos lebonyolítására

 

2. A játékkiírásoknak minimálisan tartalmaznia kell:

            - A játék pontos helyét (cím, térkép, GPS koordináták)

            - A játék pontos időpontját

            - A regisztrációs díj összegét

            - Az alkalmazott szabályzatot, illetve annak elérhetőségét

            - A szervező nevét, elérhetőségét (telefon és e-mail)

 

 

VII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

1.         Alkohol fogyasztása az airsoft játékot közvetlenül megelőzően vagy a játék időtartama alatt, illetve alkoholos befolyásoltság alatt pályára lépni szigorúan tilos! A szervezőnek jogában áll ezt alkoholszondával vagy akár más módon ellenőrizni, amiben minden játékosnak kötelessége együttműködni. Az alkoholfogyasztáson ért vagy az ellenőrzésben nem együttműködő játékosokat a játékból azonnal ki kell zárni.

 

2.         A játék során, a játékterületen a játékosok között semmilyen vitának, trágárságnak helye nincs! Minden olyan játékost, aki a játék során bárkivel, bármilyen vitát kezdeményez vagy ilyenben részt vesz, a játékból haladéktalanul ki kell zárni és a pályáról el kell távolítani!

 

3.         Minden felmerült probléma kizárólag a játék szervezője, játékvezető vagy a kijelölt bizalmik  felé jelezhető; lehetőleg a játék szüneteiben, illetve a játékot követően. Indokolt esetben a játékos kérjen azonnali intézkedést rádión vagy keressen egy illetékes személyt.

 

4.         A játék során intézkedési joga kizárólag a kijelölt bizalmiknak, játékvezetőknek és szervezőknek van. Döntésük nem kérdőjelezhető meg, azt mindenki köteles elfogadni, továbbá jogukban áll játékost a játékból kizárni, ha azt indokoltnak látják. A kizárt játékos köteles haladéktalanul elhagyni a játék területét!

 

6.         Az ÁASZ alapvetően nem kívánja túlszabályozni a játékot, nem akar mindenre kiterjedni. Játsz mindenkor becsületesen, sportszerűen. Az ÁASZ által külön nem szabályozott kérdésekben mindenkor a játék kiírásában foglalt továbbiak, illetve a játék szervezőjének döntései az irányadóak.